Privacy Policy

MapaWall B.V., gevestigd in Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Tingietersweg 99
2031 ER Haarlem
+31 06 4546 4647
info@mapawall.comKvK: 69757232
BTW nummer: NL857998997B01

Persoonsgegevens die wij verwerken

MapaWall B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.Lijst met persoonlijke gegevens die we verwerken wanneer u onze producten koopt:

  • Naam;
  • Adres;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die MapaWall B.V. eventueel verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mapawall.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?

MapaWall B.V. verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden.

Als u een overeenkomst aangaat met MapaWall B.V., worden uw persoonlijke gegevens verwerkt:

  • Om bewijsmateriaal te registreren;
  • Om informatie over uw product of dienst en wijzigingen daarin te verzenden;
  • Om de overeenkomst op te stellen en uitvoeren;
  • Voor de verzending;

Hoe lang bewaart MapaWall B.V. persoonsgegevens?

MapaWall B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen. Voor de persoonsgegevens die MapaWall B.V. ontvangt in het kader van de overeenkomst, het toesturen van informatie betekent dit dat MapaWall B.V. uw gegevens niet langer bewaart dan 2 jaar na het afsluiten van de overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden

MapaWall B.V. deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen.

Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van MapaWall B.V., sluit MapaWall B.V. een verwerkersovereenkomst. Hierdoor zorgt MapaWall B.V. ervoor dat uw persoonsgegevens altijd op tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Payment provider

De betaling verloopt via payment provider Mollie. Met Mollie die uw gegevens verwerkt in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

The Nature Conservancy

Uw Naam, Woonplaats, Land, Email adres en voorkeur voor de locatie te planten bomen, worden gedeeld met The Nature Conservancy ten behoeve van de donatie aan het project “Plant a Billion Trees”.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

MapaWall B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. MapaWall B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Anderzijds maakt MapaWall B.V. gebruik van cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat MapaWall B.V. op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MapaWall B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mapawall.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

MapaWall B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens Als u van mening bent dat MapaWall B.V. uw persoonlijke gegevens onrechtmatig heeft gebruikt. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MapaWall B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Met behulp van Secure Socket Layer (SSL) wordt al uw data geëncrypt.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@mapawall.com